Liczy się
każdy oddech

10 KKC edycja cyfrowa

Agenda

Astma i zrównoważona opieka zdrowotna.
Czy możemy przestać gonić za objawami i w pełni korzystać z życia?

Sesja I inauguracyjna - Liczy się każdy oddech!
14:00-14:35
godz. 14:05 - 14:35

Liczy się każdy oddech! szczegóły wykładu

Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, prof. UM

Sesja II - Czy możemy przejąć kontrolę nad astmą?
14:35-16:40
godz. 14:35 - 15:10

Efektywna kontrola objawów
i zaostrzeń. szczegóły wykładu

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
Dr hab. n. med. Damian Tworek, prof. UM

godz. 15:10 - 15:45

Najnowsze terapie wziewne
w astmie szczegóły wykładu

Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, prof. UM

godz. 15:45 - 16:10

Cena oddechu w zanieczyszczonym powietrzu szczegóły wykładu

Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

godz. 16:10 - 16:40

Praktyczne porady nt. edukacji chorego szczegóły wykładu

Dr n. med. Małgorzata Farnik

Sesja III - Czy astma jest towarzyska…?
18:00-20:50
godz. 18:00 - 19:15

Pandemia COVID-19 najnowsze dane medyczne. szczegóły wykładu

Dr n. med. Paweł Grzesiowski
Dr n. med. Joanna Miłkowska-Dymanowska

godz. 19:15 - 19:40

Mikrobiota a rozwój astmy
i alergii. szczegóły wykładu

Dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ

godz. 19:40 - 20:15

Otyłość – wpływ na kontrolę astmy. szczegóły wykładu

Dr hab. n. med. Joanna Glück

godz. 20:15 - 20:45

Aktualne wyzwania i regulacje prawne. szczegóły wykładu

Mec. Wojciech Wojtal

Co przygotowaliśmy

Dołącz do najbardziej
interaktywnego spotkania
w historii wydarzeń wirtualnych chiesi!

Wykład improwizowany

wybierz możliwe ścieżki wyboru - zdecyduj o przebiegu wykładu

NETWORKING

połącz się z prelegentami oraz uczestnikami konferencji
i porozmawiajcie wspólnie

Pytania do publiczności

włącz się w dyskusję

Debaty ekspertów

zobacz różne punkty widzenia

Czat

podziel się opinią

Sesje Q&A

zadaj pytanie prelegentom

Quizy

weź udział i głosuj

zgłoś swój udział w wydarzeniu

www.konferencja.chiesi.pl

Zarezerwuj
swoje miejsce
UDZIAŁ BEZPŁATNY

Konferencja jest przeznaczona wyłącznie dla przedstawicieli zawodów medycznych (osób uprawnionych do odbioru reklamy produktu leczniczego Rx).

Jeśli nie są Państwo uprawnieni do wystawiania recept, Państwa udział w Konferencji i dostęp do niektórych treści zamieszczonych na tej stronie będzie niemożliwy. Prosimy o opuszczenie strony.

Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z niniejszej strony i uczestniczenia w Konferencji w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

Chiesi posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów wykorzystywanych w trakcie Konferencji. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne udostępnianie lub odtwarzanie otrzymanych, lub prezentowanych materiałów - bez uprzedniej pisemnej zgody Chiesi - jest zabronione. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Konferencji. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu zapisu przebiegu Konferencji oraz jakiegokolwiek innego udostępniania zapisu przebiegu Konferencji osobom trzecim.

Chiesi może rejestrować podczas Konferencji wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy rejestrując się na Konferencję wyrażają na to zgodę. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na nagrywanie Państwa udziału w Konferencji, prosimy o powstrzymanie się od udziału w wydarzeniu.

CHIESI/MWI/ALL/26/2/2021
© 2021 Chiesi | powered by S&P Partners