13 KKC edycja hybrydowa

Krajowa Konferencja chiesi DOŁĄCZ

Zgłoś działania niepożądane

Jeżeli chcą Państwo zgłosić działanie niepożądane, prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza https://smz.ezdrowie.gov.pl lub przekazanie zgłoszenia zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Spotkanie on-line jest przeznaczone wyłącznie dla przedstawicieli zawodów medycznych. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z webinaria w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.


Organizator posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów wykorzystywanych w trakcie spotkania. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne udostępnianie lub odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.


Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu spotkania. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu zapisu przebiegu spotkania oraz jakiegokolwiek innego udostępniania zapisu przebiegu spotkania osobom trzecim.


Organizator będzie rejestrował podczas spotkania wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy rejestrując się na dane spotkanie wyrażają na to zgodę. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na nagrywanie Państwa udziału w spotkaniu online, prosimy o powstrzymanie się od udziału w wydarzeniu.

CHIESI/MWI/ALL/2024/02/29
© 2024 Chiesi | powered by S&P Partners