13 KKC edycja hybrydowa

Krajowa Konferencja chiesi DOŁĄCZ

Kontakt

MASZ PYTANIE? - Zadzwoń lub napisz do nas!

Organizator merytoryczny

CHIESI POLAND SP. Z O.O.
Adres: al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

TEL: +48 22 620 14 21

FAX: +48 22 652 37 79

E-mail: info-pl@chiesi.com

NIP: 527-24-56-136

REGON: 015889708

KRS: 0000223692

Wysokość Kapitału Zakładowego: 14.000.000 zł

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoOrganizator wykonawczy

S&P PARTNERS KUBICKI SP. J.
Adres: ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań

Telefon: +48 501 589 274

E-mail: konferencja@sppartners.pl

* pole obowiązkowe

 

Spotkanie on-line jest przeznaczone wyłącznie dla przedstawicieli zawodów medycznych. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z webinaria w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.


Organizator posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów wykorzystywanych w trakcie spotkania. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne udostępnianie lub odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.


Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu spotkania. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu zapisu przebiegu spotkania oraz jakiegokolwiek innego udostępniania zapisu przebiegu spotkania osobom trzecim.


Organizator będzie rejestrował podczas spotkania wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy rejestrując się na dane spotkanie wyrażają na to zgodę. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na nagrywanie Państwa udziału w spotkaniu online, prosimy o powstrzymanie się od udziału w wydarzeniu.

CHIESI/MWI/ALL/2024/02/29
© 2024 Chiesi | powered by S&P Partners