13 KKC edycja hybrydowa

Krajowa Konferencja chiesi DOŁĄCZ

Zapisz się

Drogi Użytkowniku, wypełniając formularz w Serwisie oświadczasz, że posiadasz uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Informujemy, iż autentyczność wprowadzonych przez Ciebie danych jest weryfikowana na Twoje żądanie za pomocą Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej należącego do Naczelnej Izby Lekarskiej.
 

Drogi Użytkowniku, wypełniając formularz w Serwisie oświadczasz, że posiadasz uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty

* pole obowiązkowe

Masz pytanie dotyczące rejestracji?
Napisz do nas konferencja@sppartners.pl lub zadzwoń 501 589 274.

Spotkanie on-line jest przeznaczone wyłącznie dla przedstawicieli zawodów medycznych. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z webinaria w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.


Organizator posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów wykorzystywanych w trakcie spotkania. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne udostępnianie lub odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.


Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu spotkania. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu zapisu przebiegu spotkania oraz jakiegokolwiek innego udostępniania zapisu przebiegu spotkania osobom trzecim.


Organizator będzie rejestrował podczas spotkania wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy rejestrując się na dane spotkanie wyrażają na to zgodę. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na nagrywanie Państwa udziału w spotkaniu online, prosimy o powstrzymanie się od udziału w wydarzeniu.

CHIESI/MWI/ALL/2024/02/29
© 2024 Chiesi | powered by S&P Partners